01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به جستجو در پرونده های علائم تجاری
با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید.
جستجوی پیشرفته
اطلاعات پایه جستجو
عنوان‌علامت
طبقه بندی کالا
طبقه بندی تصویر
شماره ثبت
شماره اظهارنامه
وضعیت اظهارنامه
لینک های مفید