25/شهریور/1398
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به جستجو در پرونده های طرح صنعتی
با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان طرح های ثبت شده در اداره جستجو کنید.
جستجوی پیشرفته
اطلاعات پایه جستجو
عنوان‌کالا
طبقه بندی
شماره ثبت
شماره اظهارنامه
وضعیت اظهارنامه