02/مرداد/1398
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به رویت و چاپ آگهی
با استفاده از این فرم شما می توانید آگهی مد نظر خود را رویت و چاپ کنید
شماره آگهی
(برای اطلاع از نحوه دریافت رمز، از طریق یکی از شماره همراه های اعلام شده به اداره مالکیت صنعتی، به شماره 201212 پیامک خالی بفرستید)
رمز شخصی