09/فروردین/1394
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به خلاصه پرونده
با استفاده از این فرم شما می توانید شرحی از خلاصه پرونده خود را مشاده کنید.
شماره اظهارنامه
(برای اطلاع از نحوه دریافت رمز، از طریق یکی از شماره همراه های اعلام شده به اداره مالکیت صنعتی، به شماره 201212 پیامک خالی بفرستید)
رمز شخصی