26/مرداد/1398
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به رویت و چاپ ابلاغیه
با استفاده از این فرم شما می توانید ابلاغیه خود را رویت و چاپ کنید.
شماره ابلاغیه
(برای اطلاع از نحوه دریافت رمز، از طریق یکی از شماره همراه های اعلام شده به اداره مالکیت صنعتی، به شماره 201212 پیامک خالی بفرستید)
رمز شخصی