01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
فرم مربوط به جستجو در پرونده های اختراع
با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان اختراعات ثبت شده در اداره جستجو کنید.
جستجوی پیشرفته
اطلاعات پایه جستجو
عنوان‌اختراع
کلمات کلیدی
شماره‌ثبت
شماره اظهارنامه
وضعیت اظهارنامه