01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فن آوري تهيه ، كنترل و استاندارد سازي سرآشپز طلايي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سامانه گسترش غذاهاي ايراني، فناوري تهيه و كنترل مواد و روشهاي مهمان پذيري براي نخستين بار در سطح ملي و جهاني در حوزه صنعت تغذيه (Food Technology) با هدف توسعه صنعت گردشگري در كشور، ايجاد جاذبه هاي لازم در راستاي معرفي فرهنگ اصيل ايراني، ارتقاء دانش و آموزش علمي روشهاي نوين آشپزي، افزايش آگاهي و سطح دانش افراد در حوزه ايمني بهداشت و مسائل زيست محيطي در تهيه مواد و در نهايت معرفي و آموزش آداب و اسلوب پذيرايي و مهمان پذيري و ساير حوزه هاي مرتبط ابلاغ گرديده است. يكي از ويژگيهاي اصلي غذاهاي ايراني جاذبه موجود در نوع و تهيه مواد اوليه و روش پخت مبتني بر رعايت موازين اسلامي است كه بخش عمده اي از جامعه مسلمان تحت عنوان غذاي حلال را ميتواند تحت پوشش قرار دهد و طبيعتا تمركز صنعت گردشگري كشور در ايجاد جاذبه براي كشورهاي مسلمان از طريق غذاهاي ايراني حلال نيز زمينه را براي اين ارتباطات مهيا مي سازد. اين سامانه با بهره گيري از فناوري اطلاعات (IT)، پشتوانه دانش پيشين در قالب مطالعات جامع و پژوهش در تاريخ ايران كهن و ايران اسلامي و دانش موجود بر مبناي تحقيقات و پژوهش هاي اقوام مختلف ايراني، در نظر دارد بعنوان يك خدمت ملي همزمان با كشورهاي صاحب نام در فرهنگ غذا و پذيرايي، نخستين گام موثر و مفيد را در نوآوري و تدوين دانش فني در صنعت غذاي ايراني بردارد. بررسي ها، سوابق و مطالعات انجام شده نشان مي دهند كه ايران ما داراي اصيل ترين، سالم ترين و متنوع ترين گونه هاي مواد برگرفته از طبيعت غني ايران بوده كه در غذاهاي سنتي ايراني منطبق با انواع ذائقه هاي موجود درسطح بين المللي قابل معرفي و توسعه است. اميد است با اين گام مهم بتوانيم بهمراه معرفي غذاهاي اصيل ونوين ايراني وارائه خدمات مهمانپذيري اصيل ايراني ، فرهنگ و تاريخ غني و ملي خود را نيز به جهانيان معرفي نمائيم. دانش فني تدوين شده حاصل مطالعات دقيق و منسجم ازمراجع تاريخ نويسان و جامعه شناسان ايراني، عرب، اروپايي وشرق دور در كنار ايجاد نوآوري در دانش تهيه علمي دستورات آشپزي مي باشد كه به پيوست در فايل سامانه آورده شده است.
فن آوري تهيه ، كنترل و استاندارد سازي سرآشپز طلايي
شماره اظهارنامه : 13915014000309255
شماره ثبت : 78825
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/11/16
نام مالک/مالکین : سانيا شريفي ساكي و ساناز مينايي و ساناز شريفي ساكي
نام مخترع/مخترعین : سانيا شريفي ساكي و ساناز شريفي ساكي و ساناز مينايي
طبقه بندی بین المللی :