30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ماشين علوفه خرد كن اتوماتيك با مكانيزم تغذيه كورس متغير
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ماشين علوفه خردكن از جمله ماشين¬هاي پس از برداشت مي¬باشد كه به منظور آماده سازي و خردكردن علوفه در روستاها و واحدهاي كوچك دامپروري مورد استفاده قرار مي¬گيرد. اين ماشين با قرار گرفتن در يك مكان مسطح و تراز، علوفه را خرد كرده و در طول¬هاي مختلف بر حسب نوع دام آماده مي¬كند. اين تحقيق به منظور رفع نياز كشاورزان و واحدهاي دامپروري متوسط و كوچك به علوفه خردكن¬هاي متوسط تدوين شده است و با بررسي¬هاي انجام شده روي چندين مدل مختلف علوفه خردكن موجود در بازار و همچنين با استفاده از نتايج مطالعات قبلي، مدل مناسب انتخاب شده است. كليه قطعات ماشين و سيستم انتقال قدرت طراحي شد و سپس مدل كامپيوتري آن توسط نرم افزار CATIA تهيه گرديد. با مطالعه انواع فرآيندهاي برش مواد گياهي، نوع برش رفت و برگشتي گيوتيني براي علوفه خردكن مورد نظر در نظر گرفته شد. با توجه به خواص فيزيكي مكانيكي ساقه¬هاي يونجه، مقدار قدرت مورد نياز ماشين 5/5 اسب بخار محاسبه گرديد. مزيت اين دستگاه نسبت به مدل هاي مختلف عرضه شده در بازار، ساده¬گي ساختمان و به كارگيري قطعات كمتر در آن و عدم توليد گرد و غبار و نيز داشتن واحد تغذيه كننده مجزا مي¬باشد كه باعث افزايش ايمني كاربران مي¬شود. در اين ماشين از الكتروگيربكس rpm 1450ي با نسبت كاهش 1:20 استفاده شد و سيستم انتقال توان از الكتروگيربكس به واحد خردكننده از نوع مكانيزم خود برگشت سريع به همراه مكانيزم اسكاچ – يوك بود و ظرفيت تئوري ماشين ton/hr 8/1 بدست آمد.
ماشين علوفه خرد كن اتوماتيك با مكانيزم تغذيه كورس متغير
شماره اظهارنامه : 139250140003002754
شماره ثبت : 95880
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/04/09
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه تبريز
نام مخترع/مخترعین : بهنام قريبهءقربيه و ميرصادق سيدلو هريس
طبقه بندی بین المللی : A01D 57/00