01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - داروي گياهي درمان آنتي هموروئيد
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان اختراع : مجموعه داروهاي گياهي درمان آنتي هموروئيد مي باشد كه بيماري هموروئيد بيماري است مقعدي كه در بروز اين بيماري به عوامل مختلفي نقش دارد كه همه اينها باعث مي شود كه روده حركات دودي خود را براي دفع مد فوع وترشح انزيمهاي رودهاي بخوبي انجام ندهد و شخص دچار يبوست يا بلعكس اسهال شود و اين باعث فشار آمدن به بالشتكهاي مقعد ميگردد وهنگام خروج بالشتكها را به سمت بيرون ميراند ومقعد شخص را دچار زخم و خون ريزي به همراه درد شديد ميكند كه اين بيماري لاعلاج كه حتي با جراحي درمان نميشود اين دارو ها به دليل نوع مواد موثره گياهي به كار رفته درآن باعث از بين بردن علت هاي بيماري از قبيل يبوست .... و تنظيم حركات روده و التيام دردو خون ريزي و سهولت در عمل دفع بيمار به او كمك ميكند تا با زور نزد ن بتواند مدفوع خود را دفع كند وبه بالشتكهاي مقعد فشار نياورد وبا ازبين بردن تورم داخلي مقعد كه همان لوله ركتوم مي باشد عمل دفع بسيار آسان انجا م ميگيرد
داروي گياهي درمان آنتي هموروئيد
شماره اظهارنامه : 139250140003005869
شماره ثبت : 80998
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/10
نام مالک/مالکین : اصغر مرادي
نام مخترع/مخترعین : اصغر مرادي
طبقه بندی بین المللی :
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد