01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - داروي گياهي درمان آنتي شقاق (فيشر)
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان اختراع : مجموع داروهاي گياهي درمان آنتي شقاق (فيشر)بيماري است مقعدي كه در بروز اين بيماري عوامل مختلفي نقش دارد. خشكي پوست وعدم مرطوب بودن روده وكم بودن آنزيم رودهاي و مواردي ديگر كه همه اينها باعث مي شود كه روده حركات دودي خود را براي دفع مدفوع وترشح انزيمهاي رودهاي بخوبي انجام ندهد كه اكثر افراد به آن دچار ميشوند به دليل نوع مواد موثره گياهي به كار رفته در اين پكيج دارويي با از بين بردن علت هاي بيماري از قبيل يبوست واسهال .... و تنظيم حركات روده و التيام دردو خون ريزي و سهولت در عمل دفع مدفوع بيمار به او كمك ميكند تا با زور نزد ن بتواند مدفوع خود را دفع كند وبه بالشتكهاي مقعد فشار نياورد وبا ازبين بردن تورم داخلي مقعد كه همان لوله ركتوم مي باشد عمل دفع بسيار آسان انجا م ميگيرداين پكيج دارويي شامل 4 دارو ميباشد كه باعث مي شود ترك مقعدترميم شده وپوست به حالت اوليه خود برميگردد وباعث جلوگيري از خون ريزي و تورم بالشتكها نيز ميگردد .
داروي گياهي درمان آنتي شقاق (فيشر)
شماره اظهارنامه : 139250140003005870
شماره ثبت : 80999
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/10
نام مالک/مالکین : اصغر مرادي
نام مخترع/مخترعین : اصغر مرادي
طبقه بندی بین المللی :
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد