01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دارو گياهي درمان آنتي فيستول
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مجموعه داروهاي گياهي درمان آنتي فيستول بيماري است مقعدي كه در بروز اين بيماري عوامل مختلفي نقش دارد كه مي توان به عنوان مثال ازغذاي چرب و استرس وعدم تحرك و يبوست مزمن و بد ليل نوع شغل ومواردي ديگراشاره كرد كه همه اينها باعث مي شود كه روده حركات دودي خود را براي دفع مد فوع وترشح انزيمهاي روده بخوبي انجام ندهد و شخص دچار يبوست مزمن شود دراين حالت هنگام يبوست مزمن و استرس شديد در كنار مقعد جوشي ايجاد ميشود كه از آن چرك وخون مي آيد ومجاري غير طبيعي ايجاد ميكند كه به داخل ركتوم ميرود وتمام عفونت مقعد را كه علت اصلي آن يبوست ميباشد به داخل جوش هدايت ميكند ودائم از آن عفونت خارج ميشود ومقعد شخص را دچار زخم و خون ريزي به همراه درد شديد ميكند واين دارو با مسدود كردن كانال فيستول اجازه ورود عفونت را به داخل كانال نمي دهد
دارو گياهي درمان آنتي فيستول
شماره اظهارنامه : 139250140003005871
شماره ثبت : 80997
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/07/10
نام مالک/مالکین : اصغر مرادي
نام مخترع/مخترعین : اصغر مرادي
طبقه بندی بین المللی :
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد