30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - لاستيك با دو مخزن باد مجزا به همراه رينگ دو تيكه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
يك نوع رينگ و تاير اتومبيل به نام دوبلاس كه تاير با 2 مخزن باد جداگانه و يك رينگ جديد 2 تكه كه مطابق نقشه رينگ رسم نموده شده روي هم سوار و با 8 عدد پيچ و مهره متصل و محكم ميگردد و بر روي تاير كه داراي 3 فاق مي باشد كه فاق وسط اين تاير 2 سانتيمتر بلند تر از فاق هاي كناري است كه بين 2 تكه رينگ جا مي گيرد و سپس هر 2 طرف تاير كه 2 ورودي جدا گانه دارند را با پمپ باد به صورتي كه هر 2 مخزن با هم در يك زمان پر مي شود آماده سازي مي كنيم
لاستيك با دو مخزن باد مجزا به همراه رينگ دو تيكه
شماره اظهارنامه : 139350140003004481
شماره ثبت : 95889
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/04/30
نام مالک/مالکین : رضا معصومي
نام مخترع/مخترعین : رضا معصومي
طبقه بندی بین المللی : B60C
B60D
B60B