30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كنترل عملكرد محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از تزريق چند مرحله اي سوخت
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
روش مورد ادعا مربوط است به چيدمان‌هاي مختلف تزريق چندمرحله‌اي سوخت در محفظه‌هاي احتراق موتورهاي توربين گاز به منظور كنترل ميزان آلاينده‌ها و حاشيه پايداري شعله در كل محدوده كاري پايا و گذراي توربين، در شرايط محيطي متنوع و با استفاده از سوخت‌هاي مختلف. با استفاده از تزريق چندمرحله‌اي سوخت همچنين مي‌توان عملكرد اشتعال، ميزان راندمان احتراق و پروفيل دماي خروجي محفظه در شرايط كاري مختلف را نيز بهينه نمود. در چيدمان عمومي روش مورد ادعا، فضاي احتراق شامل يك يا چند محفظه احتراق و هر محفظه شامل يك يا چند مجموعه برنر و هر برنر شامل يك يا چند مسير سوخت مجزا بوده و مقدار سوخت مسيرهاي سوخت‌رساني مختلف بر حسب نيازمندي‌هاي كاربردي موتور توسط سيستم كنترل آن تعيين مي‌گردد. با تلفيق روش‌هاي تزريق چندمرحله‌اي سوخت، كاركرد موتور در شرايط مختلف بهينه مي‌شود. اساس روش مورد ادعا مبتني است بر تنظيم دبي سوخت مسيرهاي مختلف سوخت‌رساني منتهي به فضاي هندسي مربوط به احتراق، بر مبناي يك استراتژي تقسيم سوخت معين. استراتژي تقسيم سوخت محفظه به عنوان بخشي از واحد كنترل موتور، نحوه تقسيم سوخت (يا سوخت‌هاي مختلف) بين نواحي گوناگون فضاي احتراق را برحسب مجموعه داده‌هاي عملكردي موتور و شرايط محيط كاري آن تعيين مي‌كند. با استفاده از اين روش، نحوه توزيع سوخت (و لذا استوكيومتري) در نواحي مختلف فضاي احتراق كنترل شده و كاركرد موتور در شرايط مختلف بهينه مي‌گردد. روش مورد ادعا قابل اعمال به كليه انواع توربين‌هاي گاز زميني و هوايي در سايزهاي ميكرو تا ماكرو بوده و مي‌تواند به همراه رويكردهاي كنترل توزيع هواي ورودي و يا به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد. همچنين روش مزبور قابل اعمال به پيكربندي‌هاي گوناگون سيكل توربين و نيز پيكربندي‌هاي مختلف محفظه احتراق مي‌باشد.
كنترل عملكرد محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از تزريق چند مرحله اي سوخت
شماره اظهارنامه : 139350140003005690
شماره ثبت : 95702
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/05/29
نام مالک/مالکین : شرکت توربين هاي گازي صنعتي خاورميانه سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : محمدعلي بزازاميرسرودي و افسانه سادات بلورچي و يوسف باقري و هيوا خالدي و حامد كهندل
طبقه بندی بین المللی : F01
G05