27/تیر/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه شبيه ساز سخت افزاري توربين بادي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه اختراع شده يك شبيه ساز توربين بادي سخت افزاري و نرم افزاري با استفاده از موتور سنكرون آهنرباي دائم و ژنراتور مي باشد، با توجه به گسترش روزافزون انرژي هاي نو از جمله انرژي باد نياز به مطالعات و تحقيقات علمي و عملي بر روي توربين هاي بادي وجود دارد. وجود يك شبيه ساز توربين بادي در آزمايشگاه مي تواند باعث افزايش بهره وري و راندمان تحقيقات و مطالعات گردد. مشكل اكثر شبيه سازها عدم تطابق شبيه ساز با مدل واقعي مي باشد. شبيه ساز يك سيستم بايد بيانگر مدل واقعي آن سيستم باشد و هرچه شبيه ساز و سيستم واقعي آن به يكديگر نزديك باشند آن شبيه ساز قوي تر ، كارآمدتر و قابل اطمينان تر است و به يك معادل (امولاتور) توربين بادي نزديكتر مي باشد. در راستاي حل اين مسئله، در اين اختراع يك شبيه ساز سخت افزاري كه در برگيرنده مدل واقعي و ديناميكي باد و اثرات سايه برج و برش باد مي باشد توسط يك نرم افزار كامپيوتري پياده سازي شده و توسط يك واسط سخت افزاري به يك موتور سنكرون آهنرباي دائم كه ايفا كننده نقش پره و گيربكس توربين را بر عهده دارد متصل شده و موتور نيز به يك ژنراتور القايي كه به شبكه سه فاز كوپل شده است متصل مي باشد ، به نحوي كه نرم افزار كامپيوتر و واسط سخت افزاري و موتور سنكرون آهنرباي دائم نقش پره توربين و گيربكس توربين را ايفا مي كندو يك گشتاور همانند گشتاور ميل محور (شافت) توربين ولي در مقياس كوچكتر و آزمايشگاهي ايجاد مي كند كه اين شبيه ساز مي تواند همان رفتار توربين را از لحاظ نوسانات توان شبكه و آلودگي هاي ناشي از نوسان توان و گشتاور توربين ايفا نمايد. امكان اتصال اين شبيه ساز به انواع ديگر ژنراتور نيز ميسر مي باشد.
دستگاه شبيه ساز سخت افزاري توربين بادي
شماره اظهارنامه : 139350140003007925
شماره ثبت : 85303
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/07/27
نام مالک/مالکین : علي فلاح و اميرحسين ابوالمعصومي و علي اصغر قديمي
نام مخترع/مخترعین : علي فلاح و اميرحسين ابوالمعصومي و علي اصغر قديمي
طبقه بندی بین المللی : G06F 9/455