30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت سامانه رسانشي داروي آب سياه دورزولاميد هيدروكلرايد
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ساخت سامانه رسانشي داروي آب سياه دورزولاميد هيدروكلرايد دومين علت نابينايي در جهان بيماري آب سياه است. علت رايج بيماري آب سياه، افزايش فشار داخل چشم است، اين فشار بالا منجر به صدمه ديدن اعصاب بينايي گرديده و فرد به مرور زمان ديد خود را از دست مي دهد. شايع ترين نوع اين بيماري، آب سياه با زاويه باز است. به منظور درمان آب سياه با زاويه باز در مراحل اوليه درمان، از قطره هاي چشمي استفاده ميشود. چنانچه بيماري با مصرف قطره كنترل نشود، جراحي صورت مي گيرد. متأسفانه گاهي بيماران ناچارند سال ها از قطره هاي چشمي استفاده كنند، ممكن است مصرف قطره چشمي حتي بعد از عمل جراحي نيز ادامه داشته باشد. مصرف قطره هاي چشمي موجب عوارض متعددي از جمله : ضخيم شدن لايه كلاژني قرنيه، آسيب سطح قرنيه و عنبيه چشم، ايجاد آلرژي، جذب سيستميكي دارو كه موجب اثرات منفي بر روي سيستم تنفسي و ضربان قلب مي شود. از طرفي بالاي 97 درصد از داروي مصرفي از طريق ريزش اشك چشم وآب ريزش بيني و از طريق جذب ملتحمه به هدر مي رود. از جمله داروهاي رايجي كه براي درمان آب سياه استفاده مي‌شود، داروي دورزولاميد هيدروكلرايد است. در اختراع ارائه شده با محصور كردن داروي دورزولاميد در حامل‌هاي نيوزومي ميزان دسترسي زيستي دارويي را از طريق كاهش ميزان تماس با آنزيمهاي موجود در سطح قرنيه، افزايش داده ايم و همچنين با رهايش كنترل شده دارو از تكرر مصرف قطره هاي چشمي جلوگيري كرده ايم. از جمله برجستگي هاي طرح حاضر اين است كه ساخت نانوذرات نيوزومي دورزولاميد براي اولين بار در ايران انجام شده.
ساخت سامانه رسانشي داروي آب سياه دورزولاميد هيدروكلرايد
شماره اظهارنامه : 139350140003011020
شماره ثبت : 94230
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/10/14
نام مالک/مالکین : حميد كشوري و محدثه هاشمي دهقي و دانشگاه دانشگاه اميركبير
نام مخترع/مخترعین : محدثه هاشمي دهقي و بي بي فاطمه حقيرالسادات
طبقه بندی بین المللی : G05B
A61K