27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ناخن گير حرارتي پرندگان
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
رشد ناخن در طيور، شترمرغ و پرندگان زينتي و خروس هاي مزارع مرغ مادر كه در محيط محدود با بستر نامناسب نگهداري مي شوند گاها خوراك را به صورت آماده و با درصد هاي بالايي از مواد مغذي دريافت مي كنند روند سريع تري صورت گرفته كه در توليد حيوان و آسيبهايي كه ميتواند به خود حيوان و ساير حيوانات كه در يك جا نگهداري مي شوند برساند تاثيرگذار است كه حتي مي تواند منجر به جراحات سنگين و حتي مرگ حيوان شود. به عنوان مثال ارزش پوست شترمرغ بالاست كه با كوچكترين آثار جراحت و صدمه ديده باعث افت ارزش آن مي شود كه بخش عمده اي از اين جراحات مرتبط با اثرات جاي ناخن ساير پرندگان هم گله اي است كه درصورت كوتاه كردن ناخن اين مشكلات كاهش ميابد. در خصوص جوجه هاي شترمرغ نيز برخي از جوجه هاي شترمرغ به مشكل انگشت پيچ خورده دچار مي شوند. در اين جوجه ها به دليل بلند بودن طول ناخن در آن ها اين مشكل بروز مي كند كه بعد از ناخن گيري اين شرايط بهتر شده و به راحتي و بدون بروز مشكلي حركت مي كنند و از آسيب ديدگي پا كه به مرور زمان به تبع بلند بودن ناخن اتفاق مي افتد جلوگيري ميگردد. ناخن گيري راه حلي مطمئن است كه مي تواند مزرعه داران را در روند كاهش صدمات و آسيب هاي پوستي كمك كند و همچنين امنيت كارگران مزرعه را نيز در هنگام جابه جايي پرندگان تامين كند. در پرندگان زينتي نيز چون اين كار با استفاده از ناخن گير هاي معمولي انجام مي شود و ممكن است زاويه و محل برش درست دقت نشود باعث آسيب رگ هاي خوني پرنده شده و باعث عفونت و حتي مرگ پرنده مي شود. در مزارع مرغ مادر نيز به دليل اين كه پس از مدتي ناخن خروس هايي كه براي جفت گيري در گله مرغ مادر وجود دارند رشد زيادي دارد و نياز به ناخن گيري مي باشد اين وسيله قابليت استفاده دارد. از مزاياي اين دستگاه قابليت حمل ونقل آسان، قيمت پايين، استفاده آسان، افزايش سرعت عمل، جلوگيري از خونريزي، ايجاد استرس كمتر در گله، فراهم آوردن آسايش پرنده و كاهش ضايعات و جراحات پوستي و كاهش تلفات مي باشد.
ناخن گير حرارتي پرندگان
شماره اظهارنامه : 139450140003002768
شماره ثبت : 95946
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/03/13
نام مالک/مالکین : مجتبي اياز
نام مخترع/مخترعین : مجتبي اياز
طبقه بندی بین المللی : A61D