30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پيروليز پيشرفته فرايند سبز
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مزيت كالا و خدمات توليدي نسبت به نمونه هاي مشابه خارجي از ويژگي هاي بارز سيستم : 1-\\\\tپيوسته بودن پروسه و كار در تمام ساعات. 2-\\\\tطراحي راكتور برخلاف اغلب سيستم هاي پيروليز موجود با دو اسكرو متحرك در داخل پوسته ثابت 3-\\\\tاستفاده از عايق بندي و مسير مناسب حرارت دهي و راندمان بالاي حرارتي در راكتور. 4-\\\\tآببندي ويژه پروسه براي جلوگيري از نفوذ اكسيژن با وجود مداوم بودن تغذيه 5-\\\\tسطح انتقال حرارت و تبادل حرارتي بالا در كندانسورها و جذب بالاي مايعات. 6-\\\\tنياز به تعمير و نگهداري و سرويس حداقل سيستم. 7-\\\\tانطباق با استاندارد هاي زيست محيطي بدليلي استفاده از تجهيزات و فيلترها و طراحي مناسب. 8-\\\\tكنترل پذيري و اتوماسيون بالا در مجموعه 9-\\\\tاستفاده ازمواد و ضرايب ايمني مناسب در ساخت و بالا بودن عمر دستگاه و تجهيزات 10-\\\\tپساب حداقلي كه با افزودن مواد قليايي خنثي شده و پس از فيلتر شدن وارد پروسه تبخير مي گردد. 11-\\\\tنياز حداقلي به كارگر و اپراتور 12-\\\\tارزان بودن و در دسترس بودن مواد اوليه مصرفي در اين سيستم از عمده مزاياي آن بشمار مي رود. پيروليز جزو پروسه هاي دوستدار محيط زيست بوده و منطبق بر استانداردهاي زيست محيطي است. محصولات توليدي اين سيستم مانند ساير مواد سوختي قابليت ذخيره سازي و انتقال دارد و ارزش اقتصادي آن قابل توجه مي باشد.
پيروليز پيشرفته فرايند سبز
شماره اظهارنامه : 139450140003004937
شماره ثبت : 95798
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/05/10
نام مالک/مالکین : محمدرضا ذوالفقارپور و حميدرضا ذوالفقارپور و عبدالرضا ذوالفقارپور
نام مخترع/مخترعین : حميدرضا ذوالفقارپور و عبدالرضا ذوالفقارپور و حميدرضا نجفي و نويد ذوالفقارپور و محمدرضا ذوالفقارپور
طبقه بندی بین المللی : F16B
G05B