02/تیر/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم اطفاء حريق سرعت بالا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دانش طراحي اين سيستم از دانش طراحي نازلهاي واترميست اسپري كننده سيال بيان شده در اظهار نامه 139350140003001646 با هدف اسپري كردن آب در فشار پايين (5 بار) با تركيب سيستم هاي توليد كننده جريان باد به منظور افزايش برد سامانه اطفاء حريق اكتساب شده است. در سيستم طراحي شده با بكارگيري نازل هاي گريز ار مركز با ايجاد نيروي سانتريفيوژي باعث اسپري شدن آب و ايجاد ذرات در حدود 70 -150 ميكرون مي گردد. در اين روش بر خلاف مانيتورهاي موجود كه حجم بالاي آب را به كانون آتش پرتاب مي كنند در اين سيستم آب در گام نخست توسط مجموعه نازل هاي موجود اسپري شده و محيط بيشتري را نسبت به جت آب تحت پوشش قرار مي دهد و با سيستم توليد كننده باد حجم آب اسپري شده به سمت محل حريق پرتاب خواهد شد.
سيستم اطفاء حريق سرعت بالا
شماره اظهارنامه : 139450140003006639
شماره ثبت : 90285
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/06/19
نام مالک/مالکین : محمود دهقاني
نام مخترع/مخترعین : محمود دهقاني و محسن بهادري
طبقه بندی بین المللی : F01B
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد