27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - گيرنده سلولي امواج آنتن سلولي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه‌هاي الكترونيكي كه داراي فرستنده و گيرنده امواج راديويي هستند صرف‌نظر از ثابت يا قابل‌حمل بودن آن‌ها امكان استفاده از فلزات، شيشه يا هرگونه مواد دافع امواج راديويي براي بدنه دستگاه امكان‌پذير نيست به‌غيراز مواردي كه از آنتن‌هاي خارجي براي دستگاه استفاده گردد. به‌منظور رفع اين مشكل در اين اختراع از رشته‌هاي فلزات گيرنده امواج راديويي «مانند مس» به‌عنوان آنتن در درون بدنه دستگاه استفاده‌شده است. رشته‌هاي گيرنده امواج در درون بدنه قطعه؛ نقشي مانند رشته‌هاي عصبي پوست انسان را ايفا خواهند كرد و فقط سطح مقطع رشته‌هاي فلز «آنتن» در بدنه با فضاي خارجي در تماس است «نقشه:AIB-000-000 1» در دستگاه‌هايي كه داراي بيش از يك فرستنده و گيرنده هستند به‌منظور عدم تداخل آنتن‌ها با يكديگر براي عايق نمودن سطح رشته فلزات آنتن از مواد عايق كننده استفاده مي‌شود، مواد عايقي مانند لاك پلي‌استر ايميد و پلي آميد-ايميد با لايه رويي پلي آميد يا وارنيش‌هاي حرارتي مخصوص «درصورتي‌كه فرايند توليد قطعه ريختگري باشد» يا ديگر مواد پوشش‌دهنده عايق، مواد پوشش‌دهنده برحسب نياز انتخاب مي‌شود. يكي از موارد استفاده اين اختراع را مي‌توان در بدنه تلفن‌هاي همراهي عنوان نمود كه خواستار استفاده از فلزات، شيشه و ... در بدنه دستگاه‌هاي خود هستند.
گيرنده سلولي امواج آنتن سلولي
شماره اظهارنامه : 139450140003007423
شماره ثبت : 95972
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/08
نام مالک/مالکین : اسحاق سلطاني وشاره
نام مخترع/مخترعین : اسحاق سلطاني وشاره
طبقه بندی بین المللی : G03B