01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم تصفيه تله ذره گير سيار
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
يكي از راه‌هاي كاربردي در مواجهه با كمبود آب، استفاده مجدد از فاضلاب‌ها و پساب‌ها است.انواع فاضلاب از جمله فاضلاب هاي روغني، خوني، لبني و..و حتي پساب هاي سطحي داراي مواد و ذرات شناور و معلق بسياري هستند كه بعضا در طي فرآيندهاي تصفيه اوليه و ثانويه افزايش مي‌يابند كه معضلي در امر تصفيه آب و رفع كدورت ايجاد مي‌نمايند. در راه‌كارهاي پيشين با افزودن ماده‌اي شيميايي در مراحل تصفيه ثانويه و ثالثه اقدام به ايجاد تركيباتي حجيم تر و سنگين تر مي‌نمايند تا در مرحله‌اي ديگر ته نشيني و فيلترينگ انجام شود. در«سيستم تصفيه تله ذره گير سيار» با توجه به قوانين فيزيكي و شرايط برقراري نيروها و حركت مولكول هاي آب و جريانات ميكرولامينار و ميكروتوربولانس و استفاده همزمان مدياي پلي‌اتيلني و محيط كشت جلبك-باكتري اقدام به تصفيه بيولوژيك و همزمان رفع كدورت از فاضلاب و پساب نموده شده است كه علاوه بر هزينه‌هاي استفاده از موادشيميايي، معضلات محيط زيستي سيستم هاي پيشين را نيز ندارد. همچنين نحوه طراحي سيستم بر اساس حركت ثقلي آب به گونه‌اي است كه نياز به هوادهي ندارد(شكل1). اين طرح به‌صورت آزمايشگاهي نتايج چشم‌گيري دربر داشت. همچنين با تمهيداتي كه در نظر گرفته شده است اين طرح به طور كاربردي در صنعت به صورت سيار و قابل انتقال به مكان هاي مختلف طراحي و ساخته مي شود، كه اين مورد نيز جهت كاربري راحت تر در انواع صنايع و در مقادير متفاوت از فضلاب هاي توليدي، امتيازي ويژه محسوب مي گردد.
سيستم تصفيه تله ذره گير سيار
شماره اظهارنامه : 139450140003008155
شماره ثبت : 90028
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/07/27
نام مالک/مالکین : آرش جوان شيرخوئي
نام مخترع/مخترعین : آرش جوان شيرخوئي
طبقه بندی بین المللی : C02F