30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - باروري ابرها از طريق كابل و قرقره متصل به انواع كايت و بالن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
طبق گزارش‌هاي جهاني حدود 40 سال ديگر، منطقه خاورميانه ازجمله ايران با 30 سال خشك‌سالي شديد مواجه خواهد شد ازاين‌رو باروري ابرها اهميت بيشتري يافته است. روش‌هايي كه تاكنون استفاده مي‌شود داراي مشكلاتي ازجمله: 1- هزينه بالا 2- اتلاف باران توليدي در مناطق غير زراعي 3- بارگيري اندك هواپيما و موشك 4- براي فصول خاص و ابرهاي حجيم اقتصادي مي‌باشد. اين اختراع ضمن رفع معايب فوق، بهره‌برداري از آن را ساده‌تر و فراگيرتر مي‌كند. در اين اختراع مواد بارور از طريق كابل و قرقره نصب‌شده بر روي انواع كايت و بالني كه قابليت تغيير وضعيت زاويه حمله را دارند به ارتفاع موردنظر منتقل مي‌شود و با توجه به‌سرعت وجهت باد به‌صورت كنترل‌شده آزاد مي‌شوند.
باروري ابرها از طريق كابل و قرقره متصل به انواع كايت و بالن
شماره اظهارنامه : 139450140003008320
شماره ثبت : 95862
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/08/02
نام مالک/مالکین : محمد فولادگر
نام مخترع/مخترعین : محمد فولادگر
طبقه بندی بین المللی : F28D 5/00
B64B