30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - حمل و نقل ريلي برقي(متروي تهران - شمال )
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
حمل و نقل ريلي برقي(متروي تهران - شمال )
حمل و نقل ريلي برقي(متروي تهران - شمال )
شماره اظهارنامه : 139450140003010711
شماره ثبت : 95822
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/09/30
نام مالک/مالکین : عبدالعلي حريري
نام مخترع/مخترعین : عبدالعلي حريري
طبقه بندی بین المللی : B61B