27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه تحويل گيرنده و جمع آوري كننده اتوماتيك نان با دارا بودن ورودي در سه جهت و قابليت تغيير ابعاد (تكميل اختراع با شماره ثبت 61818)
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف اختراع عنوان اختراع:دستگاه نان گير(نان درآر) اتوماتيك و نان جمع كن ( شماره ثبت اختراع اول 61818 و تاريخ 05/05/1388) مخترع: فيض اله باقري فرزند :اسماعيل شماره ملي: 1602663785 زمينه فني اين دستگاه مكانيك و برق ميباشد.كه در صنعت پخت نان كاربرد دارد.اين دستگاه بر روي دستگاه هاي فر گردان لواش و تافتون نصب ميشود. در سيستم نانوايي در آوردن نان توسط نيروي انساني به صورت دستي به خاطر حرارت دستگاه مشكل بود.و همچين بعلت دخالت انسان ضايعات نان زياد بوده وبهداشت به درستي رعايت نمي شد و سرعت عمل پخت نان پايين بود. لذا با استفاده ازدستگاه نان گير اتوماتيك و نان جمع كن اين مشكلات برطرف ميشود.كاربرد اين دستگاه در نانوايي هايي كه با دستگاه فر گردان نان پخت ميكنند؛ميباشد.كه نان لواش،تافتون و كليه نانهايي را كه در دستگاه فرگردان پخت ميشود،به صورت مكانيكي ازروي سنگ دستگاه گردون جدا كرده و بر روي صفحه دستگاه نان جمع كن جمع ميكند. دستگاه نان گير اتوماتيك در دو نوع مختلف ورودي بغل (مجموعه نقشه سري يك ) و ورودي مستقيم(مجموعه نقشه سري2) طراحي شده است.قابليت نصب بر روي كليه دستگاههاي گردان نانوايي را دارد.كه دستگاه نان جمع كن(مجموعه نقشه سري3) نيز دركنار هريك از دو نوع قرار مي گيريد؛تا فرايند جدا كردن نان از دستگاه گردان و جمع كردن آن تكميل گردد.و اين دستگاه قابليت شمارش نانها را هم دارد.
دستگاه تحويل گيرنده و جمع آوري كننده اتوماتيك نان با دارا بودن ورودي در سه جهت و قابليت تغيير ابعاد (تكميل اختراع با شماره ثبت 61818)
شماره اظهارنامه : 139450140003012893
شماره ثبت : 95942
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/18
نام مالک/مالکین : فيض اله باقري
نام مخترع/مخترعین : فيض اله باقري
طبقه بندی بین المللی : A21C 15/00