30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كتاب چاپي تعاملي گويا با قابليت تشخيص صفحه بازشده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع ارائه شده مربوط به تكنولوژي گويا نمودن كتاب و ساير محصولات چاپي مي باشد كه پخش محتواي صوتي مرتبط با هر صفحه از كتاب را امكان پذير مي سازد . تكنولوژي مذكور داراي قابليت تشخيص شماره صفحه چاپي و پخش صداي مرتبط با متن آن صفحه است . اين كتاب صوتي تعاملي ، شامل تعدادي صفحه ي دو لايه مي باشد كه مدار رساناي الكتريكي در ميان اين لايه ها تعبيه شده اند . مدارهاي الكتريكي با استفاده از صحافي خاصي به صورت زنجيره اي به هم متصل شده و توسط واحد كنترل كننده (كه روي برد الكترونيكي قرار دارد )تغذيه مي گردند . برد الكترونيكي در جلد كتاب تعبيه شده و شامل پروسسور ، واحد تزريق جريان ، واحد اندازه گيري ميدان مغناطيسي و سيستم پخش صوتي مي باشد . واحد كنترل كننده صفحه اي كه توسط كاربر در حال مشاهده مي باشد را شناسايي و سپس محتواي صوتي مربوط به صفحه اي كه باز شده است را پخش مي كند.
كتاب چاپي تعاملي گويا با قابليت تشخيص صفحه بازشده
شماره اظهارنامه : 139450140003013377
شماره ثبت : 95683
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/11/29
نام مالک/مالکین : زهرا خودمهر و مجيد لاري و شرکت شركت گويا پرداز صبا سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : مجيد لاري
طبقه بندی بین المللی : G05B
G06C