30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - تخت تك ستون انتقال بيمار با رويه متحرك دوراستايي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
با توجه به نياز انتقال بيمار في ما بين برانكارد و تخت بستري و يا بلعكس ، با توجه به اختلاف سطح اين دو نياز است توسط تخت انتقال بيمار كه هم قابليت تغير ارتفاع به حد نياز را داشته باشد و هم اين امكان را داشته باشد كه بيمار كه بر اثر جراحت به راحتي امكان جابجايي ندارد و يا هرگونه جابجايي غير اصولي امكان اسيب جدي به بيمار را دربر داشته باشد با استفاده از قابليت رولينگ سطح فوقاني تخت كه ضخامت بسيار كمي دارد به صورت يك نقاله عمل كرده و بيمار را از تخت يا برانكارد به روي تخت انتقال جابجا كرده و سپس پس از تنظيم ارتفاع مورد نظر مجدد با امكان حالت نقاله تخت بيمار به محل ثالث مورد نظر انتقال داده مي شود بدون هيچگونه حركت حادثه سازي كه مورد نياز بيماران با جراحت بالا هستند .
تخت تك ستون انتقال بيمار با رويه متحرك دوراستايي
شماره اظهارنامه : 139450140003013594
شماره ثبت : 95855
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/04
نام مالک/مالکین : سامان صبح حيدري
نام مخترع/مخترعین : سامان صبح حيدري
طبقه بندی بین المللی : F16K