30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ريش تراش كف دار
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع ريش تراش كف دار در زمينه لوازم آرايشي است.در دستگاه هايش ريش تراش موجود براي روانسازي حركت دستگاه بر روي پوست نياز به استفاده از فوم اصلاح به صورت جداگانه است، دراين دستگاه قوطي فوم اصلاح به اندازه و متناسب با اندازه دسته ريش تراش ساخته ai ودر داخل دسته بصورت كاتريج قرار داده مي شود و با قرار دادن ريش تراش برروي پوست و با فشردن دكمه تعبيه شده برروي دسته ريش تراش، فوم از قوطي خارج شده وروي پوست پخش مي گردد وسپس باريش تراش عمليات اصلاح انجام مي شود . اين دستگاه درهنگام اصلاح موهاي زائد قادر به پخش فوم اصلاح روي پوست ميباشد با توجه به اينكه هردو ابزار و وسيله (ريش تراش وفوم اصلاح ) دريك دستگاه جمع آوري شده است رضايت مصرف كنندگان را بخاطر كم حجم بودن و سهولت درحمل ونقل جلب مي كند و همچين به علت ارزان بودن تجميع دو ابزار و وسيله در يك دستگاه از طرف بنگاههاي اقتصادي سود اقتصادي دارد.
ريش تراش كف دار
شماره اظهارنامه : 139450140003014295
شماره ثبت : 95859
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/12/22
نام مالک/مالکین : محمدعلي رحيميه
نام مخترع/مخترعین : محمدعلي رحيميه
طبقه بندی بین المللی : B26B 19/00