27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پيرومتر چشمي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع مربوط به دستگاهي براي اندازه گيري درجه حرارت مخزن فلز، متشكل از يك لوله و سرنوري و همچنين روش براي اتصال و يا جدانمودن لوله و سرنوري و در آخر روشي براي اندازه گيري درجه حرارت مخزن فلز مذاب مي باشد. به موجب اين دستگاه، نصب و برداشت آن زمانيكه ناحيه اندازه گيري در مركز قرار گرفته و اختلالات اندازه گيري ناشي از حذف گازهاي لوله ساخته شده از مواد نسوز كاهش مي يابد، راحت تر مي باشد.
پيرومتر چشمي
شماره اظهارنامه : 139550140003003435
شماره ثبت : 94279
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/25
نام مالک/مالکین : شرکت وزوويوس گروپ اس.اي. - نام لاتین: با مسئوليت محدود
نام مخترع/مخترعین : تيري دبلد - نام لاتین:Thierry DEBLED و ميشل دوساد - نام لاتین:Michel DUSSUD
طبقه بندی بین المللی : G01J 5/08
B22D 2/00