27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - تهيه نانوفيبر كامپوزيتي مغناطيسي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سنتز زئوليت مغناطيسي به روش الكتروشيميايي انجام شد. به طور خلاصه سل الكتروشيميايي سنتز Fe3O4 شامل دو الكترود با نسبت سطح 4:1 به عنوان آند و كاتد به فاصله cm 1 و محلول تترامتيل آمونيوم كلرايد با غلظت 04/0 مولار به عنوان الكتروليت مي باشد كه ولتاژ اكسيداسيون 8 ولتي به مدت 30 دقيقه به آن اعمال ميشود. سپس، 1 گرم زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت به سل الكتروشيميايي اضافه شده تا نانوذرات Fe3O4 روي زئوليت بار گذاري شوند. در ادامه، رسوب سياه رنگ توليد شده توسط آهنربا جمع آوري شده، با آب مقطر و متانول شستشو داده مي شود. رسوب حاصل در دماي 60 درجه به مدت شش ساعت در آون خلأ قرار گرفته تا كاملاً خشك شود. جهت سنتز نانوفيبر كامپوزيتي مغناطيسي، مقادير متنوعي ازپلي آكريلونيتريل در دي متيل فرماميد حل شده و زئوليت مغناطيسي با درصدهاي وزني مختلف به آن اضافه مي شود. پس از افزودن زئوليت مغناطيسي تركيب حاصل به مدت 50 دقيقه تحت امواج التراسونيك با توان 54 وات قرار گرفته و سوسپانسيون يكنواختي حاصل مي گردد. سوسپانسيون تهيه شده توسط سرنگ 5 ميلي ليتري بارگيري شده و تحت شرايط مختلف الكتروريسي مي گردد.
تهيه نانوفيبر كامپوزيتي مغناطيسي
شماره اظهارنامه : 139550140003008231
شماره ثبت : 95757
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/07/07
نام مالک/مالکین : افسانه ملاحسيني و مرجان اسدي
نام مخترع/مخترعین : مرجان اسدي و افسانه ملاحسيني
طبقه بندی بین المللی : B01D 15/00
D01D 5/00
B82Y 30/00