27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت قرص مخاط چسب از اسانس گياه مورد
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ساخت قرص بوكو ادهيزيو (مخاط چسب) از عصاره گياه Myrtuscommunis استوماتيت آفتي عود كننده (RAS)٬ نوعي ضايعه دهاني با شيوع بالاست كه معالجه آن در بسياري از موارد به درمان هاي علامتي محدود مي شود. گياه مورد٬ يك گياه دارويي است كه از ساليان گذشته جهت درمان RAS مورد استفاده بوده است.اسانس آن داراي خواص آنتي سپتيك و آنتي ميكروبيال بوده; بر طبق مطالعات صورت گرفته٬ بر روي باكتري هاي استافيلوكوك طلايي٬ پسودوموناس آيروژينوزا و اشريشيا كولي اثر باكتريواستاتيك دارد.اين اسانس همچنين روي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 و 2هم موثر است. در كاربرد باليني٬ محلول موضعي ميرتكس كه از اسانس برگ مورد پنج درصد تهيه شده٬ واجد ويژگي هاي ضد التهابي٬ ضد دردي و التيام بخشي روي آفت بوده و احساس سوزش و زمان لازم براي بهبود آفت را به طور معني داري كاهش مي دهد. به دليل اينكه٬ يكي از بهترين فاكتورها در درمان آفت٬ باقي ماندن دارو در موضع است٬ لذا ارايه فرمولاسيوني كه بتواند دارو را براي مدتي طولاني در موضع نگه دارد٬ مناسب به نظر مي رسد كه از اين جمله مي توان سيستم هاي دارو رساني مخاط چسب نام برد. با توجه به خصوصيات درماني مناسب اسانس مورد در درمان آفت و نيز با توجه به اثرات مفيد محافظتي مخاط چسب در بهبود روند درمان زخم هاي آفتي٬ بر آن شديم تا فرمولاسيون مناسبي از قرص مخاط چسب عرضه نموده و خصوصيات فيزيكي و شيميايي و پايداري آن را مورد بررسي قرار دهيم. در يك نتيجه گيري كلي مي توان عنوان نمود كه قرص مخاط چسب حاوي اسانس مورد٬ فرمولاسيون مطلوبي براي درمان استيوماتيت آفتي عودكننده مي باشد; چرا كه علاوه بر داشتن خواص چسبندگي مناسب٬ با آزادسازي آهسته اسانس مورد از ايجاد تحريك در ناحيه آفت كاسته و سوزش ضايعات به طور معني داري كاهش مي يابد.
ساخت قرص مخاط چسب از اسانس گياه مورد
شماره اظهارنامه : 139550140003009545
شماره ثبت : 95732
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/09
نام مالک/مالکین : مرتضي بركم
نام مخترع/مخترعین : مرتضي بركم
طبقه بندی بین المللی : A61K 9/22
A61K 36/61