30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كارت با سيم جمع كن داخلي و گيره دار
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
كارت با سيم جمع كن داخلي و گيره دار وسيله اي است كه با ايجاد برش در داخل كارت و بوجود آوردن پره و گيره و حفره انباشت سيم به سيم هدفون و يا سيم ساير وسابل وصل مي شود و با آن ميتوان سيم را دور قرقره پره اي كه در داخل آن بوجود آمده است به اندازه دلخواه پيچيد و براي ساماندهي و جمع كردن سيم وسايل استفاده ميشود.
كارت با سيم جمع كن داخلي و گيره دار
شماره اظهارنامه : 139550140003009658
شماره ثبت : 95455
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/08/12
نام مالک/مالکین : شادمان خورسنديان
نام مخترع/مخترعین : شادمان خورسنديان
طبقه بندی بین المللی : H02G 3/02