27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - نارنجك پيشرفته تنظيمي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
1. اين نارنجك پيشرفته تنظيمي بسياري از كارهاي نارنجك هاي مختلف را انجام ميدهد و ديگر نيازي به انواع نارنجك نيست و همه ي نارنجك ها با قابليت هاي مختلف شان را در يك نارنجك جمع كرده است. (چهار نارنجك (نارنجك تركشي، نارنجك بمبي، نارنجك دودزاي غير سميو نارنجك دودزاي سمي در يك نارنجك) 2.اين نارنجك با يك اهرم بالاي خودش ميتواند از نارنجك تركشي به بمبي يا برعكس تغيير حالت دهد.همچينين قسمت دودزاي ان هم توسط يك نخ كنار نارنجك ميتواند از دودزاي عادي به دودزاي سمي تبديل شود. 3.همچنين براي سهولت استفاده از نارنجك، قسمت انفجاري نارنجك را ميتوان از قسمت دوزاي نارنجك جدا كرد و جداگانه استفاده نمود يا دوباره به هم وصل كرد و همزمان از 4 قابليت نارنجك استفاده كرد. 4.اين نارنجك داراي مدار كنترل از راه دور است كه توسط فرستنده منفجر ميشود و هم توليد دود ميكند. 5. اين نارنجك داراي كليد تنظيم زمان انفجار از 5 ثانيه تا 15 ثانيه است. 6. اين نارنجك‌ها در اكثر مواقع باعث ضرر رساندن مالي و زماني به ارتش مي‌شوند. فرض كنيد پرتاب كننده نارنجك را به سمت دشمن پرتاب مي‌كند. دشمن مي‌تواند بلافاصله كمين بگيرد يا از محل حادثه دور شود. مطمئناً نارنجك بـــدون هيچ آسيبي به اكيپ دشمن، منفجر مي‌شود. اينجاست كه هزينه و وقت ارتش به هدر مي‌رود. براي حل اين مشكل ميتوان بعد از فرمان فرستنده نارنجك مبني بر انفجار نارنجك و شروع شدن مدت زمان انفجار نارنجك كه تنظيم كرده ايد، در همين زمان، ميتوان توسط كليد فرستنده نارنجك ، نارنجك را خنثي نمود. 7.اين نارنجك داراي چاشني الكتريكي هم در قسمت انفجاري و هم قسمت دودزاست. 8. به راحتي ميتوانيد نارنجك را به سطوح و اشيا مختلف بچسبانيد و با كنترل ازراه دور منفجر يا دودزا نماييد.
نارنجك پيشرفته تنظيمي
شماره اظهارنامه : 139550140003010779
شماره ثبت : 95830
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/08
نام مالک/مالکین : محمدرضا صنوبري مقدم زيارت
نام مخترع/مخترعین : محمدرضا صنوبري مقدم زيارت
طبقه بندی بین المللی : F42B 27/00