30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه بدنسازي داراي كنترل دامنه حركتي توسط ورزشكار با استفاده از پدال
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در رشته ي بدنسازي ، پرورش اندام و .... در اكسر حركات، مرحله ي منفي حركت (پايين آوردن ميله ي هالتر )تاثير زيادي دارد و قسمت مثبت ( بالا آوردن ميله ي هالتر ) نقش چنداني در عضله سازي يا چربي سوزي ندارد. با استفاده از اين وسيله، قسمت منفي حركت را خوده شخص به وسيله ي درگير كردن عضلات و ماهيچه ها و قسمت مثبت حركت را به كمك موتور تعبيه شده در دستگاه انجام ميدهد. در حركاتي كه قسمت مثبت مهم تر ميباشد ، ميتوان با استفاده از قرقره ، جهت را عوض كرد و موتور در قسمت منفي درگير شود. يك ترمز كه مانند ترمز كمربند ايمني ميباشد ، براي امنيت بيشتر در دستگاه تعبيه شده است ، كه در مواقع اضظراري اقدام به قفل شدن ميكند .
دستگاه بدنسازي داراي كنترل دامنه حركتي توسط ورزشكار با استفاده از پدال
شماره اظهارنامه : 139550140003010796
شماره ثبت : 94692
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/08
نام مالک/مالکین : محمدجواد وكيلي فر
نام مخترع/مخترعین : محمدجواد وكيلي فر
طبقه بندی بین المللی : A63B 23/00