30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كنترلر و تخمينگر گشتاور دينامومتر جريان فوكو
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين طرح، هدف تخمين و كنترل هوشمند گشتاور سيستم دينامومتر جريان فوكوي قطب پنجهاي مي‌باشد. دينامومتر فوكو، امكان تست بارگيري موتور در نقاط كار مختلف را فراهم مي¬كند و داراي يك سيمپيچي تحريك DC، تعدادي قطب¬ و سيلندر چرخان است كه از طريق شفت به موتور الكتريكي كوپل مي¬شود. افزايش دماي سيلندر و در نتيجه تغيير گشتاور فوكو درشرايط كنترل حلقه باز، از مشكلات سيستم مذكور مي¬باشد. سيستم كنترل حلقه بسته گشتاور دراين طرح شامل دو حلقه داخلي و خارجي است. در حلقه كنترل خارجي، لزوم اندازه‌گيري گشتاور سيستم وجود دارد كه باتوجه به گران بودن گشتاورسنج، پارامتر مذكور دراين طرح تخمين زده شده است. گشتاور تخميني با گشتاور مرجع مقايسه شده و سپس كنترل‌كننده، جريان مرجع تحريك DC را باتوجه به خطاي گشتاور تعيين مي¬كند. در حلقه كنترل داخلي نيز كليدزني منبع جريان طوري صورت ميپذيرد كه خروجي آن جريان مرجع را رديابي كند. كنترل‌كنندههاي طراحي شده از نوع PID مي¬باشد. نتايج شبيه‌سازي و پياده‌سازي عملي برروي دينامومتر فوكوي 5/22 كيلووات، كارآيي روش تخمين و كنترل را نشان مي‌دهد. سرعت، جريان و ولتاژ سيم‌پيچي¬هاي تحريك بارفوكو درهر لحظه با گراف وابسته به‌زمان در سيستم پايش پارامترها ارائه مي‌شود. پردازنده مورد استفاده در سيستم‌هاي پايش و كنترل ARM-LPC1788 مي‌باشد.
كنترلر و تخمينگر گشتاور دينامومتر جريان فوكو
شماره اظهارنامه : 139550140003011082
شماره ثبت : 95790
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/15
نام مالک/مالکین : جهاد دانشگاهي جهاددانشكاهي واحدخواجه نصيرالدين طوسي
نام مخترع/مخترعین : سام روزبهاني و حامد نظيفي
طبقه بندی بین المللی : G01L 3/22