27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سقف متحرك رول شونده و قابل حركت در جهت‌هاي دلخواه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مشكل فني: اگر به كركره هاي فروشگاه ها و يا ورودي پاركينگ ها دقت شود ، ملاحظه مي‌شود كه اين كركره ها حتما بايد به صورت عمودي نصب شوند و محور آنها كه كركره بر روي آن رول مي‌شود در بالا قرار ميگيرد و نمي‌توان از آنها در جهتها و اشكال دلخواه مثلا افقي ، شيبدار و يا از پايين به بالا و يا به شكل كمان يا منحني استفاده نمود. راه حل ارايه شده: 1- جايگزين كردن ريل‌هاي چرخ‌دار به شكل تخت يا كمان يا منحني به جاي ريل‌هاي رايج 2- استفاده از دو كابل كشنده ( يا سيم بكسل) ، پولي (pulley) كه كابل روي آن رول مي‌شود و چند قرقره جهت انتقال نيرو از لوله محور كركره به تيغه انتهايي و حركت تيغه‌ها در ريل‌ها 3- استفاده از يك فنر واسطه ميان محور و پولي يا كابل كشنده و پولي ، براي خنثي كردن اختلاف قطر ميان پولي كابل كشنده و رول كركره كه از پاره شدن و يا شل شدن سيم بكسل و يا رول كركره جلوگيري مي‌كند. با استفاده از موارد فوق مي‌توان از هر نوع كركره‌اي به عنوان سقف متحرك رول شونده و قابل حركت در اشكال و جهت‌هاي دلخواه استفاده نمود.
سقف متحرك رول شونده و قابل حركت در جهت‌هاي دلخواه
شماره اظهارنامه : 139550140003011141
شماره ثبت : 95835
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/09/16
نام مالک/مالکین : اكبر شكوهي عتيق و ابوالفضل سروش دوست
نام مخترع/مخترعین : ابوالفضل سروش دوست
طبقه بندی بین المللی : E04B 7/00