30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم خنك كننده (برج تقطير، دستگاه سوكسله و موتورهاي صنعتي هواخنك) بر اساس ايجاد چرخه آب با منبع ثابت
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه هايي نظير سوكسله يا برج تقطير يا موتورهاي صنعتي هوا خنك به دليل گرماي حاصل شده از فعاليتشان موجب افزايش حرارت و نهايت سوختن و يا انفجار دستگاه مي شود، نيازمند خنك سازي قطعاتشان هستند. در حال حاضر از آب به عنوان خنك كننده استفاده شده است، به نحوي كه آب با گردش دائمي درون سيستم و يا در پوسته جانبي هريك از اين دستگاه ها موجب تعديل دما مي شود . اين روند بايستي ادامه دار باشد و مدام آب در گردش باشد تا مانع از داغ شدن دستگاه شود. با توجه به زمان كاركرد دستگاه هاي مد نظر و خصوصا با توجه به شرايط كم آبي اين امر باعث كاهش سطح منابع آب هاي زير زميني و هدر رفت منابع آبي خواهد شد. پنل خنك كننده اين سيستم از لوله هاي مارپيج ، فن و صفحات مشبك تشكيل شده است، به منظور گردش و خنك كردن آب، يك يا چند لوله مارپيچ موازي با هم در پنل خنك كننده طراحي شده است. براي تسريع جذب و انتقال حرارت آب، جنس اين لوله ها از مس و يا آلياژ با ضريب بالا در انتقال حرارت بوده و تعداد لوله هاي موازي متناسب با حجم آب مورد نياز براي خنك سازي تعيين مي گردد، از طرفي باعث افزايش سرعت انتقال حرارت و در نتيجه خنك شدن سريعتر آب درون چرخه مي گردد. در اين طرح دو صفحه مشبك در طرفين لوله مارپيچ تعبيه شده است، ساختار فيزيكي اين صفحات بگونه اي است كه باد ايجاد شده توسط فن را به سمت شبكه مارپيچ منتقل نموده و گردش هواي مناسب را براي آن فراهم مي نمايد.
سيستم خنك كننده (برج تقطير، دستگاه سوكسله و موتورهاي صنعتي هواخنك) بر اساس ايجاد چرخه آب با منبع ثابت
شماره اظهارنامه : 139550140003012759
شماره ثبت : 95795
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/19
نام مالک/مالکین : كيان امينيان طوسي و سجاد سپاهي چرمي و علي شمشيري
نام مخترع/مخترعین : امير اسفندياني و محمد شريف الحسيني و نرگس تهراني و كيميا امينيان طوسي و فاطمه رباني و فاطمه فرخي زاده و سجاد سپاهي چرمي و علي شمشيري و كيان امينيان طوسي و علي اسحاقي و مژگان فتحي و شرما تعويقي و فريده زادنيا و شقايق منصور و محمد شمشيري
طبقه بندی بین المللی : F16J 15/00
F04D 1/00