30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه خودكار اندازه گيري ضريب سيبك و ضريب مقاومت الكتريكي (تكميل اختراع با شماره 84156)
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه خودكار اندازه¬گيري ضريب سيبك و ضريب مقاومت الكتريكي براي كاربردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي بسيار حائز اهميت است. در سال¬هاي اخير به دليل كاهش انرژي¬هاي فسيلي و كمبود منابع انرژي در دسترس، علاقه به پديده¬ي ترموالكتريك بخاطر تبديل گرماي تلف شده در محيط و سامانه¬هاي صنعتي و غير صنعتي به انرژي الكتريكي به شدت افزايش يافته است. ضريب سيبك و ضريب مقاومت الكتريكي دو پارامتر مهم در تعيين كارايي يك ماده براي تبديل انرژي حرارتي به انرژي الكتريكي هستند. از اينرو، اندازه¬گيري اين دو پارامتر براي مواد مختلف به طور قابل ملاحظه¬اي در حال افزايش است. فقدان يك دستگاه خودكار، دقيق، با درجه¬ي آزادي بالا و ساخت داخل مشخص تر شده است. موضوع اختراع حاضر دستگاه خودكاري است كه امكان اندازه¬گيري اين دو ويژگي ماده ترمواكتريك را به راحتي و سرعت براي پژوهشگران و صنعتگران حوزه-ي ترموالكتريك فراهم مي¬سازد.
دستگاه خودكار اندازه گيري ضريب سيبك و ضريب مقاومت الكتريكي (تكميل اختراع با شماره 84156)
شماره اظهارنامه : 139550140003013059
شماره ثبت : 95810
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/10/25
نام مالک/مالکین : فرامرز حسين بابائي و اميررضا نوري و سعيد معصومي
نام مخترع/مخترعین : فرامرز حسين بابائي و اميررضا نوري و سعيد معصومي
طبقه بندی بین المللی : G01R 27/00
H01L 35/00