27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه اندازه گيري رطوبت خاك بر اساس فشار كششي از طرف ريشه گياه براي جذب رطوبت خاك و انتخاب زمان مناسب آبياري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
بسمه تعالي خلاصه اختراع، موارد 13و 14 دستگاه اندازه گيري رطوبت خاك بر اساس فشار كششي از طرف ريشه گياه براي جذب رطوبت خاك و انتخاب زمان مناسب آبياري شامل سه زير بخش مي باشد: الف- بخش حس كننده و اندازه گيري كننده ب- بخش وارد كننده داده ها ج- بخش عمل كننده الف) بخش حس كننده و اندازه گيري كننده: كه شامل سه سنسور اندازه گيري رطوبت خاك، دما هوا و روشنايي است اين سه سنسور وظيفه اندازه گيري رطوبت خاك، دماي هوا و روشنايي را برعهده دارند اين داده ها توسط ميكروكنترلر با داده هاي وارد شده توسط كيبورد مقايسه مي شود. ب) بخش وارد كننده داده ها: بوسيله يك كيبورد ميزان رطوبت، درصد روشنايي و درجه حرارتي كه آبياري بايد در آن انجام گيرد با توجه به نوع گياه و نوع خاك و ... در ابتدا وارد دستگاه مي شود. ج) بخش عمل كننده: از يك شير برقي تشكيل شده است اين شير بوسيله ميكروكنترولر عمل مي كنند، اگر داده ها به حد مورد نظر رسيده باشد، شير توسط فرمان ميكروكنترولر باز شده و آبياري انجام مي گيرد. هر زماني يكي از فاكتورها به حد تنظيمي رسيد آبياري قطع مي گردد. بعلاوه اين سيستم بوسيله ي يك مانيتور كوچك توانايي نمايش متغيرهاي اندازه گيري شده ي يعني رطويت خاك(بر اساس فشار كششي رطوبت)؛ دماي هوا و ميزان روشنايي( بر حسب درصد) توسط سيستم را كه جهت انجام آبياري مورد نياز هستند را دارد. در اين سيستم براي شروع آبياري محدوده ي كاري متغيرها را براي سيستم تعريف نموده و آبياري بر اساس آنها انجام مي گيرد و هر زماني كه بخواهيم محدوده كاري را تغيير دهيم مي توان با استفاده از كيبورد اين كار را انجام داد. در طرحهاي ارائه شده، اندازه گيري رطوبت براي انجام آبياري بر اساس درصد رطوبت خاك انجام مي گيرد، بعضي از طرحها در حد آزمايشگاهي بوده و دستگاه هاي موجود نيز قيمت بالايي دارند و بعضي از روشها به محيط زيست صدمه وارد مي كنند. همانطور كه مي دانيم اكثر آبياري در روز انجام مي گيرد. در روز عواملي همچون سرعت باد، دماي محيط و تشعشع خورشيد و زمين افزايش مي يابد كه اين عوامل باعث افزايش تبخير مي شوند. عوامل ديگري مانند ميزان رطوبت جو(با كاهش رطوبت جو ميزان تبخير افزايش مي يابد) فشار جو(با افزايش فشار جو ميزان تبخير كاهش مي يابد) نيز بستگي دارد. اين عوامل باعث مي شود كه آبياري در شب در دستور كار قرارگيرد به اين علت كه طبق تحقيق هاي انجام شده، آبياري شبانه تا 30درصد مقدار تبخير را كاهش مي دهد. اما آبياري شبانه به دلايلي چند از جمله فقدان ديد در شب، سختي كار، هزينه هاي كارگري بالاتر، ميل به خواب، ترس از موجودات (مار، عقرب و غيره) موجب مي گردد كه بازده آبياري شديدا كاهش يابد. در اين سنسور رطوبت بر اساس ميزان فشار كششي رطوبت خاك كار مي كند بدين معني كه وقتي رطوبت در خاك زياد باشد فشار براي كشش رطوبت در خاك كم مي شود و بالعكس هر زمان كه رطوبت در خاك كم شود؛ فشار براي كشش رطوبت در خاك زياد مي شود. در صورتي كه اين نوع سنسور در طرح ها ي ديگر استفاده نشده است.
دستگاه اندازه گيري رطوبت خاك بر اساس فشار كششي از طرف ريشه گياه براي جذب رطوبت خاك و انتخاب زمان مناسب آبياري
شماره اظهارنامه : 139550140003013574
شماره ثبت : 95674
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/06
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوراباد ممسني و سيد مهدي حسيني و احسان رحماني
نام مخترع/مخترعین : احسان رحماني و سيد مهدي حسيني
طبقه بندی بین المللی : G01N 27/02