27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - استفاده از كود ورمي كمپوست و ورمي واش از كود گاوي بعنوان منبع پروبيوتيك و مكمل معدني و كاهش دهنده متان در تغذيه دام
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان اختراع: استفاده از كود ورمي كمپوست و ورمي واش از كود گاوي بعنوان منبع پروبيوتيك و مكمل معدني و كاهش دهنده متان در تغذيه دام زمينه فني : مهندسي كشاورزي- علوم دامي –تغذيه دام يكي از بزرگترين مشكلات بشر در دهه هاي گذشته مساله افزايش جمعيت بوده كه متناسب با آن، تلاش وافري جهت تامين مواد خوراكي انجام شده، بحث فرآورده هاي دامي نيز به عنوان اصلي ترين ماده غذايي و منبع تأمين كننده پروتئين مورد نياز انسان شناخته شده است. با توجه به محدوديت منابع آب و خاك، جهت تامين غذاي دام بايد علاوه بر استفاده از ارقام پر محصول و استفاده از شيوه هاي علمي در تامين خوراك دام، ازپسمانده هاي كشاورزي نيز در تهيه غذاي دام بهره برد. با بررسي و تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه ورمي كمپوست را ميتوان جايگزين مكمل هاي معدني و پروبيوتيك وارداتي نمود و باعث كاهش هزينه هاي توليد در صنعت دام وطيور شد. با توجه به اينكه ورمي كمپوست و ورمي واش حاصل از كود گاوي جزء پسماندهاي كشاورزي فراوان مي باشد، مي تواند تامين كننده بخشي از خوراك دام و طيور شود و اثرات زيانبار خشكسالي و كمبود منابع آب بر توليدات دامي و طيور را كاهش دهد.
استفاده از كود ورمي كمپوست و ورمي واش از كود گاوي بعنوان منبع پروبيوتيك و مكمل معدني و كاهش دهنده متان در تغذيه دام
شماره اظهارنامه : 139550140003013642
شماره ثبت : 95818
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/07
نام مالک/مالکین : سحرسادات حسيني و حامد بهبودي عطائي
نام مخترع/مخترعین : سحرسادات حسيني و حامد بهبودي عطائي
طبقه بندی بین المللی : C05G 1/00