30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم تنظيف همزمان بازشوها(اعم از شيشه و قاب)،توسط مكانيزم جمع شونده كركره اي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
چندين مشكل و چالش در بخشهاي مختلف پنجره ها اعم از ورود سرما و گرما به داخل ساختمان به لحاظ ضريب انتقال حرارت جداره اي شيشه ها و فريمهاي آنها،آسيبهاي جدي ناشي از بحرانهاي طبيعي و انسان ساز به شيشه ها،تميز كردن جداره هاي بيروني وجود دارد،اين در حاليست كه جهت به حد اقل رساندن برخي از موارد مذكور ، مانند ورود سرما به داخل ساختمان،از مصالح سنتي استفاده ميشود(نصب پلاستيك در بيرون پنجره ها ،استفاده از درزگيرها ،بعضا استفاده از پرده هاي ضخيم در داخل و ...)و در بخش مخاطرات طبيعي و انسان ساز كه باعث شكستن شيشه ها و آوار آنها ميشوند،نيز فقط در برخي موارد از كركره هاي محافظ استفاده شده است ، اين در حاليست كه همواره مخاطرات طبيعي و انسان ساز، همواره وجود دارد؛ ونيز تميز كردن شيشه هاي بيروني كه انواع مختلف آن ،فقط جهت تنظيف شيشه هاي تك جداره كاربرد دارند. بر اين اساس، اختراع حاضربا توجه به مواد مصرفي و مشكلات نامبرده و نيز عملكرد چند قابليتي دستگاه (عايق حرارت و برودت و صوت و نيز تميز كننده قوي و محافظ انواع شيشه ها) به عنوان يك راه حل ميتواند به صورت كاملا منطقي و علمي ايفاي نقش نمايد ؛
سيستم تنظيف همزمان بازشوها(اعم از شيشه و قاب)،توسط مكانيزم جمع شونده كركره اي
شماره اظهارنامه : 139550140003013836
شماره ثبت : 95814
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/11
نام مالک/مالکین : مجيد گلزار و عليرضا صباغي و مژگان توكليان
نام مخترع/مخترعین : مجيد گلزار و عليرضا صباغي و مژگان توكليان
طبقه بندی بین المللی : B08B 1/00
A47L 1/00