30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه كنترل عملكرد سيستم هاي گرمايشي (بخاري هاي صنعتي گازسوز فن دار وپكيج هاي گازسوز ) بر اساس دماي محيط و زمان كاري بطور تركيبي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه اختراعي با توانايي برنامه ريزي زماني و بازه دمايي امكان خاموش رو شن كردن بخاري هاي صنعتي گاز سوز فن دار و پكيج هاي گاز سوز را بر اساس زمان مورد نياز و روزهاي كاري برنامه ريزي كرده وبه صورت اتوماتيك كنترل كرده و از كنترل دستي بي نياز ميكند كه موجب كاهش چشمگير مصرف گاز و برق ميشود.
دستگاه كنترل عملكرد سيستم هاي گرمايشي (بخاري هاي صنعتي گازسوز فن دار وپكيج هاي گازسوز ) بر اساس دماي محيط و زمان كاري بطور تركيبي
شماره اظهارنامه : 139550140003013900
شماره ثبت : 95842
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/12
نام مالک/مالکین : آرش عامري و پارسا عامري
نام مخترع/مخترعین : آرش عامري و پارسا عامري
طبقه بندی بین المللی : G05D 23/00