27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دست يابي به پارچه فوق آبگريز با پايداري بالا در برابر سايش
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه اختراع دست يابي به پارچه فوق آبگريز با پايداري بالا در برابر سايش اختراع حاضر در زمينه كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت نساجي مي باشد. شستشوي مداوم لباس علاوه بر هدر رفت منابع آبي سبب كاهش طول عمر پارچه مي گردد. اختراع حاضر با توجه به ايجاد كردن خاصيت فوق آبگريز بر روي پارچه مي تواند به دفع گونه هاي آبدوست و به تبع آن كاهش سرعت آلودگي پارچه منجر گردد كه نياز به شستشو را كاهش خواهد داد. در اين اختراع، نخست سُل هيبريدي حاوي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد و سيليسيم دي اكسيد تهيه شده و نمونه پارچه داخل آن فرو برده مي شود. در مرحله بعد، انرژي سطحي توسط محلول اتانولي هگزا دسيل تري متوكسي سيلان كاهش داده مي شود كه منجر به افزايش زاويه تماس تا 152.74 درجه شده و قطرات آب به راحتي در زاويه لغزش كمتر از 10 درجه از روي سطح پارچه مي لغزند. سُل هيبريدي استفاده شده در اين اختراع كاملاً نوآورانه بوده و قابليت استفاده بر روي كليه منسوجات را دارد و مي تواند بر روي كت، شلوار، پيراهن، انواع پرده و از بعد كاربردهاي نظامي در دوخت لباسها,چادرها ,كيسه هاي انفرادي وكوله پشتي نظامي ضدآب ولباس قواصي استفاده شود.
دست يابي به پارچه فوق آبگريز با پايداري بالا در برابر سايش
شماره اظهارنامه : 139550140003014237
شماره ثبت : 95836
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/20
نام مالک/مالکین : جواد مصيبي و وحيد مصيبي و مهدي كوهي نقندر
نام مخترع/مخترعین : جواد مصيبي و وحيد مصيبي و مهدي كوهي نقندر
طبقه بندی بین المللی : D06M 11/00
C08J 7/00