27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دست يابي به خاصيت فوق آبگريز پايدار بر پارچه با استفاده از روش تك مرحله اي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه اختراع دست يابي به خاصيت فوق آبگريز پايدار بر پارچه با استفاده از روش تك مرحله اي اين اختراع در زمينه فوق آبگريز نمودن منسوجات بر پايه نانو تكنولوژي مي باشد. آلوده شدن لباس و شستشوي مكرر آن از طول عمر مفيد پارچه كاسته و سبب هدر رفت منابع آبي نيز مي گردد. يك راه حل عملي جهت برطرف نمودن اين مشكل، ايجاد خاصيت فوق آبگريزي بر روي پارچه مي باشد. در اختراع حاضر ابتدا سُل هيبريدي حاوي نانو ذرات سيليكا و تيتانيوم دي اكسيد تهيه شده و به آن رزين آكريليك و هگزا دسيل تري متوكسي سيلان اضافه مي گردد. غوطه ور نمودن پارچه در چنين محلولي سبب ايجاد خاصيت فوق آبگريزي با زاويه تماس 153.12 درجه و زاويه لغزش كمتر از 10 درجه مي گردد. محلول به كار رفته در اين اختراع كاملاً نوآورانه بوده و با توجه به تك مرحله اي بودن، مشكلات مربوط به روش هاي چند مرحله اي را كه به صرف وقت و هزينه بيشتري نياز دارد، مرتفع مي نمايد. اين اختراع قابل كاربرد درتمامي منسوجات است و مي تواند بر روي كت و شلوار، پيراهن، مبل و ... استفاده شود.
دست يابي به خاصيت فوق آبگريز پايدار بر پارچه با استفاده از روش تك مرحله اي
شماره اظهارنامه : 139550140003014403
شماره ثبت : 95837
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/24
نام مالک/مالکین : وحيد مصيبي و جواد مصيبي و مهدي كوهي نقندر
نام مخترع/مخترعین : مهدي كوهي نقندر و جواد مصيبي و وحيد مصيبي
طبقه بندی بین المللی : D06M 11/00
C08J 7/00