30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه اتوماتيك شناسايي و جداسازي سرگل از ساقه به كمك بينايي ماشين
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
بسمه تعالي خلاصه اختراع با توجه به اهميت تهيه و ساخت دستگاهي كه بتواند در زمينه كشاورزي به خوبي سرگل را از ساقه جدا نمايد تيم فني طراح اين دستگاه اقدام به بررسي و برنامه ريزي براي ساخت چنين دستگاهي نمود. ايده اوليه ساخت اين دستگاه از نياز صنعت كشور به پاك كردن هرچه بهداشتي تر و صنعتي تر گل زعفران نشات گرفت، چرا كه در حال حاضر پاك كردن دستي گل زعفران در كشور بسيار رايج است و دستگاهي به منظور جدا سازي سرگل از ساقه اين گل (كه مرحله اصلي در پاك كردن آن است) در كشور اكنون مورد استفاده فعالين اين بخش نيست. از طرفي با بررسي هاي صورت گرفته موارد مشابه ديگري نيز در بخش هاي دارويي كشور مانند گل بابونه و غيره يافت شد كه در همه آن ها نياز است كه سرگل از ساقه اش جدا شود تا در ادامه كار پاك كردن گل بسيار ساده تر و راحت تر گردد. طبق مطالعات و تحقيقات صورت ¬گرفته به خاطر خواص گل¬ها به ويژه گل زعفران و بابونه مي توان به كمك روش¬هاي پيشرفته پردازش تصوير و انتخاب يك محل برش مناسب سرگل را به صورت اتوماتيك به وسيله يك كاتر (كاتر ليزري) كه توسط يك بازوري دو محوره هدايت مي¬شود، جدا نمود. اين جداسازي در ادامه مي تواند با استفاده از تكنيك هاي مختلفي منجر به پاكسازي تمام اتوماتيك و بهداشتي گل (زعفران و يا بابونه و ....) شود. لذا در ادامه زيرسيستم هاي اين دستگاه هر يك به تنهايي طراحي و تست گشتند از جمله : سيستم گردان جهت برش و گرفتن گل با سرعت بالا، زير سيستم جداسازي گل از ساقه به كمك ليزر، زير سيستم پردازش تصوير گل و طراحي الگوريتم مناسب آن. اين اختراع دستگاهي الكترومكانيكي است كه با قابليت گرفتن گل مي تواند با استفاده از الگوريتم بينايي ماشين طراحي شده توسط تيم فني موقعيت برش گل را بيابد و سپس در ادامه با استفاده از يك كاتر ليزري دو محوره گل را از موقعيت دقيق يافته شده ببرد. اين دستگاه مي تواند براي گل هاي مختلف شخصي سازي شود و در حال حاضر جهت گل زعفران بهينه و نهايي شده است. ادعا مي شود كه نوآوري هاي ارائه شده در اين دستگاه عبارتند از \\"مكانيزم دوار برش\\" كه موجب كوچك شدن دستگاه و سرعت عمل آن و پردازش موازي عمليات¬ها مي شود ، \\"سيستم و الگوريتم بينايي ماشين ويژه\\" طراحي شده كه با استفاده از تركيب تكنيك برازش يك تابع مشخص بر روي نمودار حاصله از گل و نيز تحليل تغييرات شيب شكل گل كه بر اساس آن مي تواند محل برش دقيق را بيابد. همچنين \\"برش ليزي\\" جهت جداسازي ساقه از سرگل براي اولين بار در اين دستگاه به كار گرفته شده است. در اين دستگاه به طور ويژه جهت پالايش گل زعفران \\"يك سيستم مكش ابتكاري\\" طراحي شده است كه گلبرگ را از پرچم گل زعفران پس از مرحله برش جدا مي سازد. نوآوري هاي به كاربرده شده در اين اختراع عبارتنداز: سيستم گردان جهت برش و گرفتن گل كه سبب سرعت دهي به عمليات مكانيكي مي شود الگوريتم سريع و با دقت بالاي پردازش تصوير جهت انتخاب خط برش برش تميز و دقيق گل با اشعه ي ليزر استفاده از كنترل ها و درايورهاي دقيق جهت انجام برش تكفيك جدا كردن گلبرگ و پرچم به كمك روش مكشي ويژه از قابليت هاي ويژه اين محصول: انجام فعاليت پاكسازي گل به صورت كاملا اتوماتيك بدون دخالت دست دقت بالا بيش از 98 درصد در انتخاب محل برش به كمك روش بينايي ماشين جديد سرعت بالاي دستگاه با نرخ پاكسازي 3 كيلو (6-7 هزار) گل در ساعت (در حالت 3 خط) به خاطر مكانيزم دوراني طراحي شده در قسمت برش. برش دقيق و سريع گل با استفاده از كاتر ليزري دو محوره كه از بخش پردازش تصوير فرمان مي گيرد جداسازي سرگل از گل در مرحله بعد از برش به كمك بخش مكشي جداسازي ضايعات گل در مخازني مجزا
دستگاه اتوماتيك شناسايي و جداسازي سرگل از ساقه به كمك بينايي ماشين
شماره اظهارنامه : 139550140003014528
شماره ثبت : 95697
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/11/26
نام مالک/مالکین : سهراب سهيلي و احمدرضا هروي و مهدي اسمعيلي نصرآبادي و آرشام اصيل
نام مخترع/مخترعین : سهراب سهيلي و مهدي اسمعيلي نصرآبادي و احمدرضا هروي و آرشام اصيل
طبقه بندی بین المللی : G06K 9/46
A23N
B07C 5/00