30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مدار روب صنعتي مكانيزمي جهت زدودن گرد و غبار از دستگاه هاي برقي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع ما مربوط به محيط زيست ، صنعت و حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشدكه اين سيستم تشكيل شده است از دو دستگاه موتور دمنده ومكنده يك محفظه جهت جايگزاري قطعات آلوده به گرد وغبار و... يك سيستم فيلتراسيون ويك نازل جهت دميدن هواي فشرده توسط كاربر يا اتوماتيك بر روي قطعه ي مورد نظر.كه با روشن كردن موتور دمنده به صورت دستي ياهوشمند هواي فشرده بر روي قطعات يا دستگاه اسكناس شماروبا...گرفته ميشود تاگرد غبار از قطعات جداشود وهم زمان موتور مكنده غبار والياف جداشده از روي تجهيزات كه درداخل محفظه معلق شده اند رامكش كرده تابه داخل محلي كه جهت جمع آورد گرد وغبا تعبيه شده است هدايت مي شود.
مدار روب صنعتي مكانيزمي جهت زدودن گرد و غبار از دستگاه هاي برقي
شماره اظهارنامه : 139550140003014743
شماره ثبت : 95766
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/01
نام مالک/مالکین : حسين تركاشوند
نام مخترع/مخترعین : حسين تركاشوند
طبقه بندی بین المللی : B08B 5/00