30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه اندازه گيري مقاومت الكتريكي مواد كربني احيا كننده در دماهاي بالا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در كوره هاي قوس الكتريكي توليد فروسيليسيم، اطلاع از رفتار مواد حامل كربن در دماهاي بالا كه نقش احيا كنندگي را بر عهده دارند، بسيار حائز اهميت است. براي احياي سنگ هاي معدني مانند سنگ كوارتز (Sio2) ، توسط كوره قوس الكتريكي، از مواد احيا كننده حامل كربن مانند كك متالورژي، ذغالسنگ و ذغال چوب استفاده مي شود. دانستن مقادير مقاومت الكتريكي اين مواد در دماهاي بالا (دماي حدود 900 درجه سانتيگراد) مي تواند به عنوان ابزاري براي محاسبه و پيش بيني سينتيك واكنش احيايي كلي Sio2 + C = Si + Co2 استفاده شود. به عبارت ديگر، وجود اطلاعات لازم در مورد مقاومت الكتريكي مواد حامل كربن در دماهاي مختلف، سبب مي شود كه بتوان شرايط الكتريكي مناسب تري به كوره اعمال كرد و در نتيجه واكنش هاي ترموديناميكي با سرعت بيشتري انجام شده و در نهايت سرعت توليد فروسيليسيم افزايش مي يابد. دستگاه فوق به منظور اندازه گيري مقاومت الكتريكي مواد حامل كربن در دماهاي مختلف ( از 25 تا 900 درجه سانتيگراد) طراحي و ساخته شده است. براي طراحي اين دستگاه از نرم افزار solid works استفاده شد. طرح كلي دستگاه متشكل از يك استوانه به ارتفاع 70 و قطر 50 سانتيمتر است. براي ايجاد حرارت لازم، از هيترهاي عايق به مستطيل شكل به طول 22 و عرض 15 سانتيمتر استفاده شد. اين هيترها با زوايه 180 درجه درون استوانه قرار گرفتند و در اطراف آنها جرم نسوز عايق ريخته شد. محفظه آزمايشي درون استوانه شامل يك استوانه كوچكتر با ارتفاع 25 و قطر 17 سانتيمتر است. براي برقراري جريان الكتريكي و اندازه گيري مقاومت الكتريكي مواد درون محفظه آزمايش ، بالا و پايين محفظه از دو عدد الكترود زودربرگ استوانه اي با ارتفاع 20 و قطر 16 سانتيمتر استفاده شد. و از درون الكترودي كه در قسمت بالاي محفظه قرار داد شده بود، يك عدد ترموكوپل عايق براي اندازه گيري دماي محفطه عبور داده شد. براي برقراري جريان الكتريكي در الكترودها، از اتصالات مسي كه در داخل الكترود زودربرگ جايگذاري شدند استفاده شد. بنابراين با روشن كردن هيترها ، و بررسي نرخ افزايش دماي ماده مورد آزمايش، و همچنين اختلاف پتانسيل لازم براي ايجاد جريان در محفظه، مقاومت الكتريكي ماده حامل كربن در دماهاي مورد نياز محاسبه شد.
دستگاه اندازه گيري مقاومت الكتريكي مواد كربني احيا كننده در دماهاي بالا
شماره اظهارنامه : 139550140003015274
شماره ثبت : 95635
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/13
نام مالک/مالکین : امير فتحي و حسين حسن نژاد و علي نصيري و اميرحسين ميثمي
نام مخترع/مخترعین : علي نصيري و حسين حسن نژاد و امير فتحي و اميرحسين ميثمي
طبقه بندی بین المللی : G01R 27/02
G01R 1/00