30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - نقاله با شاخص شياردار براي رسم زاويه هاي داخلي و خارجي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
بسمه تعالي وسيله آموزشي در درس رياضي براي نابينايان با اين وسيله مشكلات زير برطرف مي شود ا- اندازه گيري زاويه ها با ضلع كو تاه 2- ناتواني رسم زاويه عدم توانايي اندازه گيري زوايا با ضلع كوتاه به دليل پوشش سطح نقاله هاي مورد استفادۀ دانش آموزان است كه با برداشتن قسمتي از سطح نقاله اين مشكل برطرف مي شود. براي برطرف شدن عدم توانايي رسم زاويه روي نقاله يك چوب خط قرار داده شده ، در قسمت درجه بندي زاويه انتخاب شده با همان چوب نشان داده مي شود و سپس از قسمت پايين با همان اندازه زاويه ايجاد شده رسم استفاده مي شود.
نقاله با شاخص شياردار براي رسم زاويه هاي داخلي و خارجي
شماره اظهارنامه : 139550140003015548
شماره ثبت : 95723
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/19
نام مالک/مالکین : زهراسادات علمداربايگي
نام مخترع/مخترعین : زهراسادات علمداربايگي
طبقه بندی بین المللی : B43L 7/00