27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه پيمايشي و ترسيم ديجيتالي مسير چاههاي حفاري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين دستگاه مسير چاه حفر شده را به صورت 3 بعدي ترسيم نموده وزواياي چاه نسبت به شمال مغناطيسي و جغرافيايي و خط شاقول در عمق هاي مختلف را استخراج مي نمايد. عدم ارتباط با كابل و عدم استفاده از ارتباط راديويي و همچنين فيلتر هاي تشخيص داده هاي خطا
دستگاه پيمايشي و ترسيم ديجيتالي مسير چاههاي حفاري
شماره اظهارنامه : 139550140003015819
شماره ثبت : 95824
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/25
نام مالک/مالکین : مسعود خجسته
نام مخترع/مخترعین : مسعود خجسته
طبقه بندی بین المللی : E21B
G01V