27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مخزن ثابت پرحجم ذخيره ماده CO2 بدون نياز به پمپ جهت بارگيري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
امروزه در صنايع مختلفي از ماده كربن دي اكسيد استفاده مي شود. اين صنايع روزانه تعداد زيادي از مخازن كم حجم را به محل توزيع كننده ها حمل و ماده كربن دي اكسيد مورد نياز خود را تهيه مي كنند. اين فرآيند بسيار پر هزينه بوده و معايبي را به همراه دارد. اين اختراع مخازن پر حجم ثابتي را شامل مي شود كه در محل صنايع مصرف كننده نصب و با سيستم اكسپنشن، سوراخ موئي، عايق حرارتي و مخزن تقليل فشار يا با استفاده از پمپ هاي فشار قوي در محل صنايع مصرف كننده توسط توزيع كننده هاي اين ماده بارگيري مي شوند. يا به عبارتي با نصب اين گونه مخازن در محل صنايع مصرف كننده عاملين توزيع در بازه هاي زماني حداقل يك هفته اي ( اين زمان وابسته به نرخ مصرف ماده و حجم مخزن ثابت دارد) به محل صنايع مصرف كننده رفته و گاز مصرفي آن ها را در مخازن نصب شده بارگيري مي كنند.
مخزن ثابت پرحجم ذخيره ماده CO2 بدون نياز به پمپ جهت بارگيري
شماره اظهارنامه : 139650140003000004
شماره ثبت : 95792
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/01/05
نام مالک/مالکین : ياسر پورنمازيان نجف آبادي
نام مخترع/مخترعین : ياسر پورنمازيان نجف آبادي
طبقه بندی بین المللی : F17C 13/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد