27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - نانوميله طلا پوشش داده شده با اكسيدگرفن و عاملدار شده با پلي اتيلن گليكول و پلي ال آرژينين بعنوان حدواسط انتقال هوشمند ژن به سلول و از بين بردن سلول سرطاني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
نانوساختار ثبت شده به عنوان پتنت شامل دولايه (هسته طلا /پوسته گرفن اكسايد) همراه با گروه هاي عاملي كه سطح آن را پوشانده اند به عنوان داروي هوشمند در درمان سرطان قابل استفاده است نانوميله هاي طلا با نسبت طول به عرض ۴.۷ (۱۳-۶۱) طراحي و سنتز شدند. همچنين صفحات اكسيد گرفن به روش شيميايي هامر ( اكسيداسيون شديد گرافيت) سنتز شد. نانوصفحات گرفن با قطر حدود يك نانومتر داراي انعطاف بسياري است و داراي بار منفي ۳۰ مي باشد. جهت افزايش تمايل اتصال صفحات گرفن گروه هاي هيدروكسل سطح آن به گروه هاي كربوكسيل تبديل شدند. سپس صفات گرفن با پيوند الكترواستاتيك بر سطح نانوميله هاي طلا متصل شدند كه به صورت يك لايه سطح ميله هاي طلا را پوشاندند. همچنين سطح طلا-گرفن با دو تركيب پليمري ( پلي اتيلن گليكول) و پپتيدي (پلي ال آرژينين) عامل دار شد. رشته هاي پلي اتيلن گليكول كوتاه زنجيره با سر آمين به وسيله پيوند كولانسي با سطح گرفن متصل مي گردد. بعلاوه پلي ال آرژينين با زنجيره هاي بلند با پيوند آميدي به سطح گرفن متصل شدند. عامل دار كردن سطح ساختار سبب شناسايي نانوساختار توسط گيرنده هاي گليكوپروپتئيني مي شود كه به وفور در سلولهاي سرطاني افزايش يافته است. در نتيجه جذب نانوساختار در سلول سرطاني افزايش يافته در حالي كه اين ميزان در سلولهاي نرمال كم است. اتصال گروه هاي عاملي به سطح طلا-گرفن سبب خارج كردن اكسيژن از سطح و احيا‌ء آن مي شوند. طلا و گرفن احياء شده جذب بالايي در محدوده نيراينفرارد دارند كه تابش ليزر نيراينفرارد به نانوساختار حاصل منجر گرم شدن ساختار و در نتيجه گرم شدن سلول مي گردد نانو ميله هاي طلاي پوشش داده شده با اكسيد گرفن و عامل دار شده با پلي اتيلن ايمين و پلي ال آرژينين به عنوان حدواسط انتقال هوشمند ژن به سلول و از بين بردن سلول سرطاني و با گرما درماني ليزر نيرانفرارد بسيار موثر واقع شده است.
نانوميله طلا پوشش داده شده با اكسيدگرفن و عاملدار شده با پلي اتيلن گليكول و پلي ال آرژينين بعنوان حدواسط انتقال هوشمند ژن به سلول و از بين بردن سلول سرطاني
شماره اظهارنامه : 139650140003000922
شماره ثبت : 95910
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/01/29
نام مالک/مالکین : فاطمه اطيابي و اكرم عسلي
نام مخترع/مخترعین : اكرم عسلي
طبقه بندی بین المللی : B82Y 5/00
A61K 39/00
A61K 35/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد