27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - واكر نشسته
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
واكر نشسته در طبقه بندي مهندسي مكانيك قرار گرفته و بعنوان وسيله اي براي كمك به حفظ تعادل افراد هنگام راه رفتن بكار ميرود. در اين وسيله از يك صندلي استفاده شده كه در طول فرايند راه رفتن بخشي از وزن بيمار را بطور پيوسته تحمل مينمايد. بعلاوه، تمام پايه ها در اين وسيله چرخدار بوده و سبب تسهيل در جابجايي و صرف نيروي كمتر بيمار هنگام راه رفتن ميگردد.
واكر نشسته
شماره اظهارنامه : 139650140003001088
شماره ثبت : 95915
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/02
نام مالک/مالکین : توماج اميري
نام مخترع/مخترعین : توماج اميري
طبقه بندی بین المللی : A61G